RNR SATSNING UNG RYTTARE - NÄSTA GENERATION

Vill du satsa lite till på din utveckling som ryttare? Har du tävlingsambition framöver?

Då ska du söka till RNR Satsning Ung Ryttare - Nästa Generation hos Ridklubben Norrtälje Ryttare!

Ridklubben Norrtälje Ryttares Satsning Ung Ryttare – Nästa Generation
Ryttarsatsning höstterminen 2021


6 elever
I ryttarsatsningen som startar höstterminen 2021 söker du inte en specifik inriktning
Lotta Skoglund är programansvarig

Vem kan söka och hur söker man?
Satsning Ung Ryttare - Nästa Generation är öppet för juniorer som är elever i Märke 4 och uppåt (Bas60, Mix60, Dressyr60, Hopp60) att söka.
 
Ansökan skickas in med beskrivning av vad du har för mål och drömmar med din ridning, vad du tycker är roligt med hästsporten och hästar, varför är satsningen rätt för dig.
 
Maila in din ansökan till ridskolan@ridklubbennorrtaljeryttare.se senast 15 juni 2021.

Programmet innehåller

 • Uppstart: Sätta mål för gruppen och individuellt. Detta sker i samband med uppstart hösttermin 2021
 • 1 ridgång/vecka i en specialgrupp för de 6 elever som är i programmet – tisdagar klockan 15.55-16.55 med Lotta Skoglund. Under denna lektion är det grund- och inverkansridning som är i fokus
 • 1 ridgång/vecka i valfri grupp och tid i abonnemangsutbudet (där plats kan erbjudas)
 • Ryttarfys och träning med Louise – tisdagar 17.00-17.30 i anslutning till tisdagens ridpass
 • Avsutten hästkunskap med Lotta - prel torsdagar 17.00-18.00
 • Träningshelg. Vid ett tillfälle under höstterminen har vi ett miniläger, lördag sen eftermiddag till söndag morgon. Ridning ett pass lördag eftermiddag och ett pass söndag morgon. Lördagen innehåller även praktisk teori. Översovning i klubbstugan (om man vill!).
 • Precis som för alla grupper är det teori två gånger per termin i ridgrupperna. Teoritillfällena för satsningsgruppen (tisdagstiden): Mer fokus på individuell coachning.


Grundtanken är att rida ihop sig med en satsningshäst. Det kan även vara aktuellt att byta häst ibland – för att det är nyttigt att rida olika hästar, och/eller för att satsningshästen av någon anledning inte går. I tisdagsgruppen är utgångspunkten att man rider en satsningshäst.

Mål för höstterminen 2021 för Satsning Ung Ryttare – Nästa Generation
Målet för höstterminens grupp är att deltagarna får möjligheten att utvecklas i god takt i sin ridning och sin hästkunskap. Under terminen läggs också fokus på ryttarens träning. Det längre målet är, vid fortsättning under vårterminen, att eleverna i satsningsgruppen Nästa Generation ska vara redo att delta i en utbytestävling med annan klubb under våren.

Vad behöver du i övrigt?
Under höstterminen krävs ingenting speciellt utom ett brinnande intresse och engagemang för att utveckla sin ridning och sin hästkunskap! Vid fortsättning under vårterminen:

 • Grönt Kort (om du är med i programmet under vårterminen får du 50% rabatt på kursavgiften för Grönt Kort hos oss)


Vad får du mer - utveckling?
Satsningselever har även förtur att söka stöd för deltagande i ungdomsledarkurser på Svenska Ridsportförbundet. Om intresse finns skickar du en ansökan till styrelsen (via klubbens mail ridskolan@ridklubbennorrtaljeryttare.se) och berättar om vilken kurs du vill gå, varför, hur kan du bidra till klubbens ungdomsverksamhet. Styrelsen tar sedan beslut om klubbens sponsring av kursavgift.

Ditt åtagande som deltar i satsningen

 • Vara en förebild och en kulturambassadör för klubben
 • Uppmärksamhet på sin satsningshäst och dess utrustning. Ta hand om utrustningen (smörja) en gång per vecka
 • Gärna delta i Ledarskolan (vara Stallvärd)
 • Gärna engagemang i klubbens Ungdomssektion


Kostnad för att delta i RNRs Satsning Ung Ryttare – Nästa Generation under höstterminen 2021
Att delta i satsningen kostar 2 750 kronor per månad, inklusive ridgrupper och avsutten träning, samt övrigt innehåll ovan. Du anmäler dig för hela terminen. Höstterminen är 17 veckor lång, och faktureras med 4 månadsfakturor.