HOPPNING / DRESSYR / WE

KLUBBMÄSTERSKAP HOS
RIDKLUBBEN NORRTÄLJE RYTTARE 2019

KLUBBMÄSTERSKAP 2019!

KM är öppet för alla medlemmar att delta i. Du kan dock inte bli Klubbmästare om du har tävlingslicens för annan klubb. 

KM rids i varje gren i två sektioner, en för ridskoleekipage (ridskoleelev på ridskolehäst) och en för "egen-häst-ekipage".  En mästare i varje sektion och i varje klass/kategori koras (se vidare nedan).

För ridskoleekipage gäller att man behöver prata med sin ridlärare innan man anmäler. Du måste vara elev på ridskolan och rida i träningsgrupp för att kunna vara med på KM på ridskolehäst. Skriv gärna önskemål på häst/ponny i din anmälan, instruktörerna gör den slutliga hästfördelningen.

Preliminära starttider (baserat på anmälningar 190528):
10.30 - första start dressyr (i ridhuset)
13.00 - första start hoppning (stora banan)

ca 13.30 - prisutdelning samtliga grenar och klasser - avsuttet

OBS! Uppdaterad startlista!

KM hoppning 2019 - 31 maj

Anmälan sker nedan. 

Start kostar 250 kronor inklusive hästhyra för ridskoleekipage och 200 kronor för egen-häst-ekipage.

Tävlingsledare: Leila Bull
Banbyggare: Sara Forsberg

Klubbmästerskap hoppning för ridskoleekipage: 
Klubbmästerskap för ridskoleekipage går i följande klasser:

 • B-ponny 40 cm 
 • C-ponny 50 cm  
 • D-ponny 60 cm
 • Häst 70 cm

Bedömning A:0/A:0.

En mästare per klass koras, vid få starter slås kategorier ihop enligt TR. 

Vuxna som startar ponny rider i storhästkategorin, och hoppar alltså 70 cm. 

Alla medlemmar är välkomna att starta, man kan dock endast bli klubbmästare om man inte har tävlingslicens för annan klubb.

Klubbmästerskap hoppning för övriga medlemsekipage (ej ridskoleekipage): 
Klubbmästerskapet går i följande höjder:

 • om du inte startat lokal/regional tävling, eller som högst startat LD för ponny/90 cm för storhäst på lokal/regional tävling är din KM-höjd LD för ponny/90 cm för storhäst
 • om du startat LC för ponny/100 cm för storhäst eller högre på lokal/regional tävling är din KM-höjd LC för ponny/100 cm för storhäst

Bedömning A:0/A:0

En mästare per kategori koras, det innebär att exempelvis B-ponny som startar LD-höjd tävlar mot B-ponny som startar LC-höjd, och så vidare. Vid få starter slås kategorier ihop enligt TR. 

Vuxna som startar ponny rider i storhästkategorin. 

Alla medlemmar är välkomna att starta, man kan dock endast bli klubbmästare om man inte har tävlingslicens för annan klubb.

Villkor: Bokning gäller vald dag och tid. Vid förhinder sker ingen återbetalning, men du kan överlåta bokad plats till någon annan. 

KM dressyr 2019 - 31 maj

Anmälan sker nedan. 

Start kostar 250 kronor inklusive hästhyra för ridskoleekipage och 200 kronor för egen-häst-ekipage.

Tävlingsledare: Leila Bull
Domare: Adriana Graucob

Klubbmästerskap dressyr för ridskoleekipage: 
Klubbmästerskapet går i LC:1 2015 för ridskoleekipagen.

Klassindelningen görs efter ryttarålder, oavsett vilken kategori ponny eller storhäst man rider.

Klassindelning: Ryttarålder (ej uppdelning i ponnykategorier/häst);

 • Klass 1: ryttare upp till och med 12 år (det kalenderår man fyller 12 år)
 • Klass 2: ryttare 13-20 år (det kalenderår man fyller 20 år)
 • Klass 3: ryttare 21 år och över (från och med det kalenderår man fyller 21 år)

 
En mästare per klass koras.

Alla medlemmar är välkomna att starta, man kan dock endast bli klubbmästare om man inte har tävlingslicens för annan klubb.

Klubbmästerskap dressyr för övriga medlemsekipage (ej ridskoleekipage): 

Klubbmästerskapet går i följande program:

 • om du inte startat lokal/regional tävling, eller som högst startat LC:1 på lokal/regional tävling är din KM-bedömning LC:1
 • om du startat LB:1 eller högre på lokal/regional tävling är din KM-bedömning LB:1

Klassindelningen görs efter ryttarålder, oavsett vilken kategori ponny eller storhäst man rider.

Klassindelning: Ryttarålder (ej uppdelning i ponnykategorier/häst);

 • Klass 1: ryttare upp till och med 12 år (det kalenderår man fyller 12 år)
 • Klass 2: ryttare 13-20 år (det kalenderår man fyller 20 år)
 • Klass 3: ryttare 21 år och över (från och med det kalenderår man fyller 21 år)

 
En mästare per klass koras.

Alla medlemmar är välkomna att starta, man kan dock endast bli klubbmästare om man inte har tävlingslicens för annan klubb.

Villkor: Bokning gäller vald dag och tid. Vid förhinder sker ingen återbetalning, men du kan överlåta bokad plats till någon annan. 

KM WE 2019 - 31 maj

Anmälan sker nedan. 

Start kostar 350 kronor inklusive hästhyra för ridskoleekipage och 300 kronor för egen-häst-ekipage. Startavgiften gäller för alla tre moment.

Tävlingsledare: Leila Bull
Domare: Adriana Graucob

Klubbmästerskap WE för ridskoleekipage: 
Klubbmästerskapet går i LC 
för ridskoleekipagen.
 
En mästare koras. 

Samtliga tre moment (dressyr, teknik, speed) rids.

Alla medlemmar är välkomna att starta, man kan dock endast bli klubbmästare om man inte har tävlingslicens för annan klubb.

Klubbmästerskap WE för övriga medlemsekipage (ej ridskoleekipage): 
Klubbmästerskapet går i
LB för övriga medlemsekipage.

En mästare koras. 

Samtliga tre moment (dressyr, teknik, speed) rids.

Alla medlemmar är välkomna att starta, man kan dock endast bli klubbmästare om man inte har tävlingslicens för annan klubb.

Villkor: Bokning gäller vald dag och tid. Vid förhinder sker ingen återbetalning, men du kan överlåta bokad plats till någon annan.