Covid-19: Tävlingsstopp i hela landet fram till 31 maj 2020

På grund av situationen med Covid-19, har Ridklubben Norrtälje Ryttare valt att inte genomföra de planerade lokala hopptävlingarna 6-7 juni 2020, trots att detta ligger efter den period med totalt tävlingsstopp som Svenska Ridsportförbundet beslutat om fram till 31 maj. Detta då läget är oklart vad som kommer att gälla i juni vad avser bestämmelser för antal personer som samlas, och vi lägger istället vårt fokus på dressyrtävlingarna i augusti då läget förhoppningsvis är mer normaliserat.


Läs uppdateringar från Ridsportförbundet här
Läs mer kommentar i Tidningen Ridsport här

LOKALA OCH REGIONALA TÄVLINGAR 2020

Mer info kommer!

Under fliken Funktionär kan du som vill hjälpa till på tävlingarna läsa mer om hur det går till, och också läsa om vårt "belöningssystem" funktionärsdag!