MEDLEMS-PAY AND JUMP
13 DECEMBER 2020

Tider för bangång, framridning/framhoppning och starter läggs med hänsyn tagen till riskbedömning i förhållande till covid-19, för att se till att vi inte blir stora grupper i taget.

Begränsa till en medföljande per ekipage (två för junior/YR) enligt Ridsportförbundets regler under covid-19-pandemin. Av samma orsak har vi ingen publik, och inte heller någon kafeteria. Man lämnar anläggningen efter avslutad ritt, så vi håller oss inom alla regler och restriktioner. Vänligen beakta Folkhälsomyndighetens allmänna regler avseende covid-19. 

Max 20 starter.

Anmälan sker här nedan genom Paysonbetalning. Ange namn, hästens namn, önskad höjd i noteringar i anmälan. 

För dig som rider ridskolehäst (du rider i hoppgrupp, Bas60 junior eller Mix60) gäller att du behöver prata med din ridlärare innan anmälan om vilken häst och vilken höjd som är lämplig. Ridskoleekipage startar på en höjd, max en start (samt ev. omstart vid ej felfri ritt). Skillnaden mot Blåbärshoppningen är att du självständigt gör iordning, går banan, rider fram, hoppar fram, och genomför banan. 

Anmälan är bindande för bokat datum, ingen återbetalning sker. Du kan överlåta din plats till någon annan - maila i så fall till ridskolan@ridklubbennorrtaljeryttare.se för att göra ändringen.
För ridskoleekipage - överlåtelse kan göras till annan som rider i hoppgrupp, Bas60 junior, Mix60, och kan ta över den häst du skulle rida. Prata med din ridlärare. 

Ryttarmeddelande, startlistor, banskiss kommer upp här på hemsidan senast fredagen innan pay and jumpen.

Hästägarförsäkran fylls i och mailas in till ridskolan@ridklubbennorrtaljeryttare.se. I och med hästägarförsäkran försäkrar du också att hästen är vaccinerad enligt gällande regler.

Arrangemangsledare medlems-pay and jump 201213
Leila Bull

Banbyggare medlems-pay and jump 201213
Sara Forsberg

Höjder
30 cm-90 cm på jämna 10-tal

Kostnad
Ridskoleekipage: Medlems-pay and jump kostar 280 kronor per start (inkl hästhyra). Vid ej felfri ritt ingår omstart som så önskas utan extra avgift. I så fall görs omstart på höjden i direkt anslutning till ej felfri ritt.

Medlem med egen häst: Medlems-pay and jump kostar 180 kronor per start. Vid ej felfri ritt ingår omstart som så önskas utan extra avgift. I så fall görs omstart på höjden i direkt anslutning till ej felfri ritt.

Övrigt
Max 2 starter per ekipage (exkl. ev. omstart).

Ridskoleekipage gör max 1 start per ekipage (exkl. ev. omstart).

Deltagarrosett finns att köpa, kostnad 50 kronor.

13 december 2020
Grupp 1 och 2 består av 4 ekipage per grupp. Grupp 3 består av 5 ekipage (egen häst).

Från 16.15 Paddocken öppen för att påbörja framskrittning

16.30 Banan öppen för bangång i ridhuset

16.45 Framridning, framhoppning öppen i ridhuset - grupp 1                         
17.10 Första start - grupp 1

ca 17.30 Framridning, framhoppning öppen i ridhuset - grupp 2
ca 18.00 Första start - grupp 2

ca 18.15 Framridning, framhoppning öppen i ridhuset - grupp 3
ca 18.45 Första start - grupp 3

Banskiss pay and jump 201213

Startlista pay and jump 201213

Varken häst eller ryttare behöver ha licens för att delta. Avsikten med dessa träningstävlingar är att ge ekipage möjlighet att rida under tävlingslika förhållanden.

Hästägarförsäkran ska skickas in innan start för dig som kommer med häst utifrån (se ovan för länk).

Hästen skall vara vaccinerad enligt gällande regler.

Vi tillämpar TR vad gäller hästens utrustning och hälsotillstånd, samt naturligtvis reglerna om olämplig bestraffning. TR:s regler vad gäller ryttarens utrustning tillämpas. Hästar under 4 år får inte starta.

Anmälan, avanmälan, betalning och startlistor
Anmälan sker här på hemsidan genom Paysonbetalning. Ange namn, hästens namn, önskad höjd i noteringar i anmälan. Anmälan är bindande för bokat datum, ingen återbetalning sker. Du kan överlåta din plats till någon annan - maila i så fall till ridskolan@ridklubbennorrtaljeryttare.se för att göra ändringen. Ridskoleekipage kan överlåta plats till annan elev i hoppgrupp, Bas60 junior, Mix60, som kan ta över samma häst. Ändring kan göras fram till fredagen innan pay and jump.

Ryttarmeddelande, startlistor, banskiss publiceras här på hemsidan på fredagen innan pay and jump.

Deltagande på ridskolehäst
Öppen för elever i hoppgrupp, Bas60 och Mix60. Prata med din ridlärare innan anmälan om lämplig häst och höjd. Det kostar 100 kronor i hästhyra att delta på ridskolehäst (startavgift + 100 kronor).

Hoppbana, framridning och framhoppning
Hoppbana är ridhus 20 x 40.

Framridning och framhoppning sker i ridhus (20 x 40 m) samt i paddock (20 x 35 m). Framhoppning sker på anvisade hinder på tävlingsbanan. Max 6 ekipage per framridnings-/framhoppningsgrupp.

Sekretariat
Tävlingsledare Leila Bull svarar på ev. frågor.

Parkering
Parkering av hästtransporter sker på Lommarskolans fotbollsplan. 

Ryttarens klädsel och hästens utrustning
Hjälm och väst enligt TR:s bestämmelser.

Hästarna/ponnyerna skall vara utrustade enl. TR. Önskar du avvika från TR skall du prata med tävlingsledaren innan klassens början.