PAY AND JUMP - 13 AUGUSTI 2021

Tider för bangång, framridning/framhoppning och starter läggs med hänsyn tagen till riskbedömning i förhållande till uppdaterade covid-19-restriktioner. Vänligen beakta Folkhälsomyndighetens regelverk avseende covid-19. 

Anmälan sker här nedan genom Paysonbetalning. Ange namn, hästens namn, önskad höjd i noteringar i anmälan. 

Ryttarmeddelande, startlistor, banskiss kommer upp här på hemsidan senast dagen innan pay and jumpen.

Arrangemangsledare pay and jump 210813
Lotta Skoglund

Banbyggare pay and jump 210813
Lotta Skoglund

Banchef pay and jump 210813
Lotta Skoglund

Höjder
30 cm-100 cm på jämna 10-tal

Kostnad
200 kronor per start (280 kronor för ridskoleekipage, inkl hästhyra). Omstart ingår vid ej felfri ritt, och genomförs i direkt anslutning till starten

Övrigt
Max 2 starter per häst/ponny. Ridskoleekipage 1 start.

Max 30 starter för dagen

Deltagarrosett finns att köpa, kostnad 50 kronor

Ridskoleekipage:
Deltagare i Satsning Ung Ryttare kan anmäla sig (se separat meddelande)

Första start 15.00. Bana öppen för bangång, samt framridning/framhoppning öppen från 14.00

Anmälan är bindande för bokat datum, ingen återbetalning sker. Du kan överlåta din plats till någon annan - maila i så fall till ridskolan@ridklubbennorrtaljeryttare.se för att göra ändringen. Ändring kan göras fram till dagen innan pay and jump.

Meddela i bokningen namn, hästens namn, önskad höjd/höjder.

Avsikten med dessa träningstävlingar är att ge ekipage möjlighet att rida under tävlingslika förhållanden.

Anmäld ryttare förbinder sig att hästen/ponnyn är vaccinerad enligt SvRF's regler för tävling. Ingen licens eller grönt kort krävs. Vi tillämpar TR vad gäller hästens utrustning och hälsotillstånd, samt reglerna om olämplig bestraffning. TR:s regler vad gäller ryttarens utrustning tillämpas: hjälm av godkänd typ och alla ryttare upp till 18 år ska använda säkerhetsväst.

Observera att försäkring via ryttarlicens eller via arrangerande klubb ej gäller. Tänk på att se till att du och din häst är rätt försäkrade.

Anmälan, avanmälan, betalning och startlistor
Anmälan sker här på hemsidan genom Paysonbetalning. Ange namn, hästens namn, önskad höjd i noteringar i anmälan. Anmälan är bindande för bokat datum, ingen återbetalning sker. Du kan överlåta din plats till någon annan - maila i så fall till ridskolan@ridklubbennorrtaljeryttare.se för att göra ändringen. Ändring kan göras fram till dagen innan pay and jump.

Ryttarmeddelande, startlistor, banskiss publiceras här på hemsidan dagen innan pay and jump.

Hoppbana, framridning och framhoppning
Hoppbana är utebana ca 30 x 65.

Framridning och framhoppning sker i ridhus (20 x 40 m) samt i paddock (20 x 35 m). Max 6 ekipage på framridning och max 4 ekipage på framhoppning.

Sekretariat
Arrangemangsledare Lotta Skoglund svarar på ev. frågor.

Parkering
Parkering av hästtransporter sker på Lommarskolans fotbollsplan. 

Ryttarens klädsel och hästens utrustning
Hjälm och väst enligt TR:s bestämmelser.

Hästarna/ponnyerna skall vara utrustade enl. TR. Önskar du avvika från TR skall du prata med arrangemangsledaren innan klassens början.

Startlista pay and jump 8 maj 2021 - preliminär (uppdaterad 210507 19.45)

Banskiss pay and jump 8 maj 2021

Meddelande till ryttare pay and jump
8 maj 2021

Arrangemangsledare pay and jump 210508
Leila Bull/Erika Örling

Banbyggare pay and jump 210508
Sara Forsberg (ej på plats)

Banchef pay and jump 210508
Li Karlsson

Höjder
30 cm-100 cm på jämna 10-tal

Kostnad
200 kronor per start. Ingen omstart, men deltagare får ta hjälp av funktionärer på banan för att fullfölja banan inom rimlig tidsgräns.

Övrigt
Max 2 starter per häst/ponny.

Deltagarrosett finns att köpa, kostnad 50 kronor.

Banskiss pay and jump 210508
läggs upp fredag innan pay and jump

Startlista pay and jump 210508
läggs upp fredag innan pay and jump

Bangång sker efter vart 15:e ekipage. Varje hel timme har vi en startgrupp om 15 ekipage, och därefter paus till nästkommande hel timme (det gör att pauserna kan bli olika långa men nästa grupp startar alltid vid nästkommande hel timme). Under pausen är banan öppen för bangång för nästföljande startgrupp. 

Se till att planera din ankomst i förhållande till din startgrupp, så vi minimerar antalet personer på platsen.

12.00 startgrupp 1
13.00 startgrupp 2
14.00 startgrupp 3
15.00 startgrupp 4

Ange ryttarens namn, hästens namn, önskad höjd i noteringar i anmälan. 

Anmälan är bindande för bokat datum, ingen återbetalning sker. Du kan överlåta din plats till någon annan - maila i så fall till ridskolan@ridklubbennorrtaljeryttare.se för att göra ändringen. Ändring kan göras fram till fredagen innan pay and jump.