PAY AND JUMP
 

Välkommen på pay and jump!

Anmälan sker här nedan genom Paysonbetalning. Ange namn, hästens namn, önskad höjd i noteringar i anmälan. 

Ryttarmeddelande, startlistor, banskiss kommer upp här på hemsidan senast dagen innan pay and jumpen.
 

Ridskoleekipage:
Deltagare i Satsning Ung Ryttare kan anmäla sig, och har förtur till plats samt hästtilldelning.
Elever i Hoppgrupp LC kan anmäla sig (onsdagar 19.00 samt lördagar 13.40)
Max 1 start per ridskoleelev.
 

Inga planerade datum just nu, återkommer till hösten!

Arrangemangsledare pay and jump 220424
Lotta Skoglund

Banbyggare pay and jump 220424
Lotta Skoglund

Banchef pay and jump 220424
Lotta Skoglund

Höjder
30 cm-100 cm på jämna 10-tal, ange i kommentarer vid bokning vilken höjd som önskas + namn på ryttare och häst/ponny

Kostnad
200 kronor per start (275 kronor för ridskoleekipage, inkl hästhyra). Omstart ingår vid ej felfri ritt om man vill, och genomförs i direkt anslutning till starten. 

Övrigt
Max 2 starter per häst/ponny. Ridskoleekipage 1 start.

Max 60 starter för dagen

Deltagarrosett finns att köpa, kostnad 60 kronor

Ridskoleekipage:
Deltagare i Satsning Ung Ryttare kan anmäla sig, och har förtur till plats samt hästtilldelning.

Elever i Hoppgrupp LC kan anmäla sig (onsdagar 19.00 samt lördagar 13.40)

Första start 15.15. Bana öppen för bangång 14.30, framridning/framhoppning öppen från 14.15

C på skissen=kortsida där domarvagnen står

Startlista publicerad 220423 12.00

Avsikten med dessa träningstävlingar är att ge ekipage möjlighet att rida under tävlingslika förhållanden.

Anmäld ryttare förbinder sig att hästen/ponnyn är vaccinerad enligt SvRFs regler för tävling. Ingen licens eller grönt kort krävs. Vi tillämpar TR vad gäller hästens utrustning och hälsotillstånd, samt reglerna om olämplig bestraffning. TR:s regler vad gäller ryttarens utrustning tillämpas: hjälm av godkänd typ och alla ryttare upp till 18 år ska använda säkerhetsväst.

Observera att försäkring via ryttarlicens eller via arrangerande klubb ej gäller. Tänk på att se till att du och din häst är rätt försäkrade.

Anmälan, avanmälan, betalning och startlistor
Anmälan sker här på hemsidan genom Paysonbetalning. Ange namn, hästens namn, önskad höjd i noteringar i anmälan. Anmälan är bindande för bokat datum, ingen återbetalning sker. Du kan överlåta din plats till någon annan - maila i så fall till ridskolan@ridklubbennorrtaljeryttare.se för att göra ändringen. Ändring kan göras fram till dagen innan pay and jump.

Ryttarmeddelande, startlistor, banskiss publiceras här på hemsidan dagen innan pay and jump.

Hoppbana, framridning och framhoppning
Hoppbana är utebana ca 30 x 65.

Framridning och framhoppning sker i ridhus (20 x 40 m) samt i paddock (20 x 35 m). Max 6 ekipage på framridning och max 4 ekipage på framhoppning.

Sekretariat
Arrangemangsledare Lotta Skoglund svarar på ev. frågor.

Parkering
Parkering av hästtransporter sker på Lommarskolans fotbollsplan. 

Ryttarens klädsel och hästens utrustning
Hjälm och väst enligt TR:s bestämmelser.

Hästarna/ponnyerna skall vara utrustade enl. TR. Önskar du avvika från TR skall du prata med arrangemangsledaren innan klassens början.