PAY AND JUMP
20 SEPTEMBER 2020

Tider för bangång, framridning/framhoppning och starter läggs med hänsyn tagen till riskbedömning i förhållande till covid-19, för att se till att vi inte blir stora grupper i taget.

Begränsa till en medföljande per ekipage (två för junior/YR) enligt Ridsportförbundets regler under covid-19-pandemin. Av samma orsak har vi ingen publik, och inte heller någon kafeteria. Man lämnar anläggningen efter avslutad ritt, så vi håller oss inom alla regler och restriktioner. Vänligen beakta Folkhälsomyndighetens allmänna regler avseende covid-19. 

Vi är så glada att trots omständigheterna kunna anordna pay and jump - välkommen till oss!

Max 40 starter.

Anmälan sker här nedan genom Paysonbetalning. Ange namn, hästens namn, önskad höjd i noteringar i anmälan.

Anmälan är bindande för bokat datum, ingen återbetalning sker. Du kan överlåta din plats till någon annan - maila i så fall till ridskolan@ridklubbennorrtaljeryttare.se för att göra ändringen. 

Ryttarmeddelande, startlistor, banskiss kommer upp här på hemsidan senast fredagen innan pay and jumpen.

Hästägarförsäkran fylls i och mailas in till ridskolan@ridklubbennorrtaljeryttare.se. I och med hästägarförsäkran försäkrar du också att hästen är vaccinerad enligt gällande regler.

Arrangemangsledare pay and jump 200920
Lotta Skoglund

Banbyggare pay and jump 200920
Sara Forsberg

Höjder
40 cm-110 cm på jämna 10-tal
(om vi behöver flytta in i ridhus 20 x 40 pga väder eller andra omständigheter - max 100 cm, full återbetalning sker i detta fall till anmälda på 110 cm om man inte önskar gå ner i höjd).

Kostnad
Medlem: Pay and jump kostar 180 kronor per start. Vid ej felfri ritt ingår omstart som så önskas utan extra avgift. I så fall görs omstart på höjden i direkt anslutning till ej felfri ritt.

Icke-medlem: Pay and jump kostar 200 kronor per start. Vid ej felfri ritt ingår omstart som så önskas utan extra avgift. I så fall görs omstart på höjden i direkt anslutning till ej felfri ritt.

Övrigt
Max 2 starter per ekipage (exkl. ev. omstart).

Deltagarrosett finns att köpa, kostnad 50 kronor.

20 september 2020
Prel tidsschema (kan justeras beroende på antal starter och antal starter per höjd) - uppdaterat per 200918


14.00 Banan öppen för bangång -
grupp 1                                              
14.00 Framridning, framhoppning öppen - grupp 1                                                       
14.45 Första start -
grupp 1   
                                                                
ca 15.30 Bangång -
grupp 2                                             
ca 15.30 Framridning, framhoppning öppen - grupp 2                                                   
ca 16.15 Första start-
grupp 2 

Ryttarmeddelande, startlista, banskiss - publiceras här fredagen innan pay and jump.

Varken häst eller ryttare behöver ha licens för att delta. Avsikten med dessa träningstävlingar är att ge ekipage möjlighet att rida under tävlingslika förhållanden.

Hästägarförsäkran ska skickas in innan start (se ovan för länk).

Hästen skall vara vaccinerad enligt gällande regler.

Vi tillämpar TR vad gäller hästens utrustning och hälsotillstånd, samt naturligtvis reglerna om olämplig bestraffning. TR:s regler vad gäller ryttarens utrustning tillämpas. Hästar under 4 år får inte starta.

Anmälan, avanmälan, betalning och startlistor
Anmälan sker här på hemsidan genom Paysonbetalning. Ange namn, hästens namn, önskad höjd i noteringar i anmälan. Anmälan är bindande för bokat datum, ingen återbetalning sker. Du kan överlåta din plats till någon annan - maila i så fall till ridskolan@ridklubbennorrtaljeryttare.se för att göra ändringen. Ändring kan göras fram till fredagen innan pay and jump.

Ryttarmeddelande, startlistor, banskiss publiceras här på hemsidan på fredagen innan pay and jump.

Deltagande på ridskolehäst
På denna pay and jump kan ridskoleekipage med ridskolehäst inte delta.

Hoppbana, framridning och framhoppning
Hoppbana är utebana (30 x 65 m). Om vädret skulle ställa till det är banan inomhus, ridhus (20 x 40 m).

Framridning och framhoppning sker i ridhus (20 x 40 m) samt i paddock (20 x 35 m). Max 5 ekipage per bana. 

Sekretariat
Tävlingsledare Lotta Skoglund svarar på ev. frågor.

Parkering
Parkering av hästtransporter sker på Lommarskolans fotbollsplan. 

Ryttarens klädsel och hästens utrustning
Hjälm och väst enligt TR:s bestämmelser.

Hästarna/ponnyerna skall vara utrustade enl. TR. Önskar du avvika från TR skall du prata med tävlingsledaren innan klassens början.