Skötarkurs 24 mars 2024 på Vigelsjö

Välkommen som skötare på en häst på ridskolan!

Du som är medlem i Ridklubben Norrtälje Ryttare och som är 10 år eller äldre (även vuxna är välkomna så klart!) och är skötare på en häst tar lite extra hand om din sköthäst 2 dagar i veckan. Du kan läsa mer längre ner på sidan hur det fungerar!

Skötarkurs på Vigelsjö!

Det är gratis för alla medlemmar att vara med på skötarkurs! För att bli skötare är du minst 10 år.

Söndag 24 mars 2024 klockan 11.00-13.00

Anmälan stängd 16.30 240323

Samling i stallet 11.00 för er som anmält!

Också söndag 24 mars 2024 på Vigelsjö:

Rykttävling och pizza ca 13.00-15.00!

Efter skötarkursen 24 mars har vi rykttävling, och därefter äter vi lite pizza i klubbstugan! Gratis för alla medlemmar.

Anmälan stängd 16.30 240323

Samling i stallet 13.00 för er som anmält!

Hur funkar det att vara skötare?

 • Som skötare tar man ansvar för en sköthäst minst 2 dagar i veckan
 • Det kan vara 2 skötare på varje häst, som sinsemellan bestämmer vem som har vilken dag
 • Skötare har gått skötarkurs
 • Skötare är minst 10 år. Alla från 10 år är välkomna att vara skötare, även vuxna så klart
 • Du kan önska sköthäst, det är personalen som fördelar ut sköthästar
 • Om du tröttnar och inte vill vara skötare längre måste du säga till direkt, så någon annan kan bli skötare på hästen
 • Det är viktigt att ta hand om sitt åtagande som skötare. Om det inte fungerar av någon anledning så kan personalen säga ifrån, och du kan då få gå om skötarkursen, byta skötarhäst, eller få avstå att vara skötare under en period

Skötaren ansvarar på sina skötardagar för:

 • Att inkludera andra som vill vara med och sköta på sköthästen – vara en förebild, som hjälper andra
 • Ordentlig skötsel av sin sköthäst – borsta, rykta, kratsa. Borsta man och svans. Tvätta rumpan vid behov. Spola ben och tvätta svans om det behövs
 • Hästens utrustning – varje vecka ska tränset putsas. Schabrak borstas av varje skötardag
 • Hästens skötarpåse – finns alla borstar som ska finnas, behöver något bytas ut
 • Hästens box – skura väggar vid behov. Göra rent vattenkopp/vattenhink vid behov

Vilka delar ingår i skötarkursen, som du behöver gå innan du kan bli skötare?

 • Tema 1: Genomgång av stallregler, säkerhetsregler, smittskyddsregler. Ridsportens ledstjärnor. Klubbens ledstjärnor
 • Tema 2: Genomgång av hästarnas box och utrustning – vad ska finnas i ryktpåsen, hur smörjer man sadel och träns, hur borstar man av schabrak. Hur fixar man i boxen så det är fint – skura väggar, fixa vattenkopparna. Säkerhetsknut/uppbindning
 • Tema 3: Borsta, rykta, kratsa. Hur länge sköter man för att det ska vara välgjort? Hur gör man när man spolar ben och svans? Kan alla hästar stå i spolspiltan? Hur ska man och svans se ut (endast personalen friserar man och svans, men bra om man har koll och kan säga till)

Hästarna har sina egna borstar och sin egen utrustning. Som skötare använder du befintlig utrustning, och tar inte med egna saker (smittrisk om du tar med saker mellan stall + att det är inte meningen att du som skötare ska köpa saker till ridskolans hästar) 🙂 )