Ungdomssektionen

Alla föreningens medlemmar under 26 år är automatiskt medlemmar i Ungdomssektionen!

Här kan du också läsa mer om Ungdomssektioner på Stockholms Läns Ridsportförbunds hemsida.

Vad är Ungdomssektionen?

Ungdomssektionen består av alla föreningens medlemmar under 26 år. Ungdomssektionen väljer en styrelse, som driver ungdomarnas frågor i föreningen.

Ungdomssektionen kan till exempel ordna

 • käpphästhoppning
 • rykttävling
 • tacokväll
 • maskeradhoppning
 • uppvisning på julavslutningen
 • …och mycket annat, bara fantasin sätter gränser!


Planeringen sker genom att USEK (Ungdomssektionens styrelse) gör en planering och budget för året, som sedan planeras ihop med ridskolans övriga verksamhet (denna planering görs i styrelsen och tillsammans med verksamhetschef).

Ungdomssektionens Instagram – RNR_USEK

Ur Svenska Ridsportförbundets arbetsordning för ungdomssektioner:

§ 1 Mål
Ungdomssektionen skall ha som mål för sitt arbete att:

 • Främja en god kontakt bland föreningens medlemmar under 26 år och därigenom skapa en demokratisk och vänskaplig anda.
 • Aktivt främja utbildning som leder till ett bra hästkunnande
 • Tillvarata ungdomars möjlighet och vilja att delta i föreningsverksamhet och demokratiska beslut
 • Verka för en stark VI-känsla och ett bra samarbete med föreningens styrelse, andra sektioner/kommittéer, personal och andra verksamhetsinriktningar/åldersgrupper.
 • Skapa en god kontakt med distriktets ungdomssektion (DUS) och verka för ett aktivt och bra samarbete mellan ungdomssektionerna i distriktet.

 

§ 2 Verksamhet
Ungdomssektionen skall arbeta för att:

 • Bedriva en aktiv och utvecklande verksamhet inom föreningen där alla ungdomars hästintresse tillgodoses.
 • Ge medlemmarna möjlighet till utbildningar, med och utan häst/ponny för att öka kunskapen om, och känslan för hästen/ponnyn.
 • Utbilda yngre medlemmar i föreningskunskap och demokratifrågor för att motivera dem att ta ansvar för ungdomsfrågor i föreningen.

Läs hela dokumentet här!

Tacokväll med Ungdomssektionen!
Lördag 26 mars 2022 16.30

Välkommen på träff för Ungdomssektionen (USEK)

Vi äter tacos, och gör en planering för vårens aktiviteter.

Kom och ha kul tillsammans med USEK-kompisarna, och var med och påverka vilka aktiviteter vi i Ungdomssektionen ska fixa i vår!

Rykttävling 30 januari 2022!

Anmälan i stallet eller på USEKs instagram

RÖSTA PÅ ÅRETS RIDSKOLEHÄST 2021!
 
Rösta i lådan i stallet eller på Ungdomssektionens instagram – dm till RNR_USEK
KÄPPHÄSTTÄVLING 30 DECEMBER 2021!
 
Anmäl via Ungdomssektionens instagram – dm till RNR_USEK eller via SMS till 070-3028161

UNGDOMSSEKTIONENS REPRESENTANT I ”STORA STYRELSEN”

Ungdomssektionens representant i RNRs styrelse 2021 är Susanne Elvermark.

ur Svenska Ridsportförbundets arbetsordning för ungdomssektioner:

§ 1 Mål
Ungdomssektionen skall ha som mål för sitt arbete att:

 • Främja en god kontakt bland föreningens medlemmar under 26 år och därigenom skapa en demokratisk och vänskaplig anda.
 • Aktivt främja utbildning som leder till ett bra hästkunnande
 • Tillvarata ungdomars möjlighet och vilja att delta i föreningsverksamhet och demokratiska beslut
 • Verka för en stark VI-känsla och ett bra samarbete med föreningens styrelse, andra sektioner/kommittéer, personal och andra verksamhetsinriktningar/åldersgrupper.
 • Skapa en god kontakt med distriktets ungdomssektion (DUS) och verka för ett aktivt och bra samarbete mellan ungdomssektionerna i distriktet.

§ 2 Verksamhet
Ungdomssektionen skall arbeta för att:

 • Bedriva en aktiv och utvecklande verksamhet inom föreningen där alla ungdomars hästintresse tillgodoses.
 • Ge medlemmarna möjlighet till utbildningar, med och utan häst/ponny för att öka kunskapen om, och känslan för hästen/ponnyn.
 • Utbilda yngre medlemmar i föreningskunskap och demokratifrågor för att motivera dem att ta ansvar för ungdomsfrågor i föreningen.

Läs hela dokumentet här!