Mer om USEK

I många föreningar är det USEK som anordnar bra och roliga aktiviteter som gör att barn och unga kommer till stallet fler gånger än bara till sin ridlektion. Det kan vara allt från Luciashow till knatteridning men också kurser i olika ämnen.
USEK kan också jobba med projekt för att exempelvis skapa en bra sammanhållning i stallet, där äldre ungdomar tar hand om de yngre.
Det finns egentligen inga begränsningar på vad du och dina kompisar i ungdomssektionen kan göra, det är upp till er själva!

Ungdomsledarutbildningar

Ridsportförbundet ordnar ett antal utbildningar för ungdomar – här kan du läsa mer om 

 

Om du är intresserad av dessa utbildningar kontakta Erika eller någon i styrelsen (se flik Ridklubben/Styrelsen). För att delta behöver du klubbens godkännande i förväg. ridskolan@ridklubbennorrtaljeryttare.se

ur Svenska Ridsportförbundets arbetsordning för ungdomssektioner:

§ 1 Mål
Ungdomssektionen skall ha som mål för sitt arbete att:

  • Främja en god kontakt bland föreningens medlemmar under 26 år och därigenom skapa en demokratisk och vänskaplig anda.
  • Aktivt främja utbildning som leder till ett bra hästkunnande
  • Tillvarata ungdomars möjlighet och vilja att delta i föreningsverksamhet och demokratiska beslut
  • Verka för en stark VI-känsla och ett bra samarbete med föreningens styrelse, andra sektioner/kommittéer, personal och andra verksamhetsinriktningar/åldersgrupper.
  • Skapa en god kontakt med distriktets ungdomssektion (DUS) och verka för ett aktivt och bra samarbete mellan ungdomssektionerna i distriktet.


§ 2 Verksamhet
Ungdomssektionen skall arbeta för att:

  • Bedriva en aktiv och utvecklande verksamhet inom föreningen där alla ungdomars hästintresse tillgodoses.
  • Ge medlemmarna möjlighet till utbildningar, med och utan häst/ponny för att öka kunskapen om, och känslan för hästen/ponnyn.
  • Utbilda yngre medlemmar i föreningskunskap och demokratifrågor för att motivera dem att ta ansvar för ungdomsfrågor i föreningen.


Läs hela dokumentet här!