STALLVÄRDSAKTIVITET  PÅ VIGELSJÖ RIDSKOLA

Stallvärdsaktivitet

 • Stallvärdsaktivitet har vi vissa lördagar 16.30-17.45, samt vissa eftermiddagar när ridgrupperna har teoridagar. Stallvärdsaktiviteterna har olika innehåll, information kommer upp i facebook-gruppen och på hemsidan för anmälan. Aktiviteterna kan vara praktisk teori (linda ben, fläta, visitera, klippa häst, utrustning...) eller aktivitet med häst (longera, visning vid hand, löshoppa)
 • Vid terminsslut vår och höst, har vi terminsslutsläger (2 halvdagar, ej övernattning)
 • Efter ridlägren i augusti kör vi Stallvärdsläger (2 halvdagar) för de Stallvärdar som hjälpt till vid minidaglägren

Se här intill vad som krävs för att vara med på de olika aktiviteterna!

Vad krävs för att vara med på aktivitet?

 • Genomfört 2 pass: Stallvärdsaktivitet
 • Genomfört 12 pass under terminen: Läger vid terminsslutet, 2 halvdagar (ej övernattning) i slutet på terminen vår och höst
Exempel: Om du har varit med på 12 Stallvärdspass under terminen, så kan du vara med på 6 stallvärdsaktiviteter OCH terminens läger

Under sommaren har vi minidagläger, där Stallvärdarna är med och hjälper till i stallet och att leda hästarna vid behov. När du har varit Stallvärd på 6 minidagläger så kan du sedan vara med på sommarens Stallvärdsläger.
 • Stallvärd på 6 minidagläger: Stallvärdsläger

Stallvärdsaktivitet
När du har genomfört 2 Stallvärdspass är du välkommen att anmäla till stallvärdsaktivitet!

Måndag 211025 16.00 Linda hästens ben
- anmäl dig i inlägget i facebookgruppen!

Lördag 211009 16.30-17.45 Lasta

Lördag 210925 16.30-17.45 Löshoppning

Stallvärdsläger hösttermin 2021
När du har genomfört 12 Stallvärdspass under terminen är du välkommen att anmäla till Stallvärdsläger!

27 + 28 december 2021

3030 211227 + 211228 Stallvärdsläger ht21

Pris:
0 kr
Slut i lager

Stallvärdsläger - prel schema

27 december 2021 - måndag

12.00 samling
12.30 fixa hästarna
13.00 ridning, ev i 2 grupper
göra iordning hästarna efter ridning
15.00 fika
Planering för vårterminen
17.00 tack för idag, slut för idag

28 december 2021 - tisdag
9.00 samling
9.30 fixa hästarna
10.00 ridning, ev i 2 grupper
göra iordning hästarna efter ridning
12.00 lunch
13.00 löshoppning
14.30 tack för idag, slut för idag

Vad innehåller en Hästskötarexamen?

Horsemanship
Med ett gott horsemanship avses att hästskötaren

 • Har en attityd som sätter hästens välbefinnande i centrum
 • Löser sina arbetsuppgifter på ett sätt som är säkert för häst och människa
 • Förstår och delvis kan förutse hästens beteende och reaktioner
 • Använder ett korrekt fackspråk
 • Arbetar effektivt, rationellt, ekonomiskt och ergonomiskt riktigt
 • Har för arbetsuppgiften lämplig klädsel
 • Är servicemedveten gentemot kund/hästägare/uppdragsgivare
 • Delar med sig av sin erfarenhet

 
Säkerhet och djurskydd
Ledstjärna i all hantering ska vara god säkerhet och ett gott djurskydd

 • Säkerhet, effektivitet och noggrannhet
 • Känsla, uppmärksamhet, handlag och förutseende vid hästhantering
 • Ergonomisk och ekonomisk medvetenhet samt servicekänsla

 
Stalltjänst och hästskötsel

 • Förmåga att rengöra och strö olika typer av uppstallningsplatser med varierande strömedel och bäddar.
 • Regelmässig översyn och kontroll av hästar, närmiljö och kringområden.
 • Utfodra korrekt enligt anvisning med uppmärksamhet på fodrets kvalitet samt hästens individuella näringsbehov.
 • Att korrekt utföra hästskötsel med uppmärksamhet på hästens välbefinnande och status.
 • Förmåga att tolka reaktion på hästens arbete.
 • Förmåga att hantera hästar med olika ålder, karaktär och temperament.

Vad innehåller en Hästskötarexamen?

Anläggning

 • Kännedom om olika typer av anläggningar för olika ändamål.
 • Kännedom om ridbanors, samt träningsbanors skötsel och lämpligt underlag i förhållande till hästens arbete.
 • Förståelse för brandrisker och brandskydd.
 • Färdighet i att hantera brandsläckare

 
Anläggningsskötsel

 • Hålla anläggningen i gott skick med uppmärksamhet på hästens miljö- och hygienkrav samt med iakttagande av djurskyddsregler.
 • Uppmärksamhet på säkerhetsrisker för hästar och människor, samt brandrisker och brandskydd.

 
 Hästkunskap

 • Kunskap om hästens exteriör, såsom kroppsdelar
 • Kunskap om hästens vanligaste sjukdomar och sjukdomssymptom
 • Kunskap om hästens gångarter
 • Kunskap och förståelse för hästens beteende och reaktioner
 • Kunskap om hästens fodersmältningsanatomi
 • Kunna göra enklare exteriörbedömning, signalementsbeskrivning, samt åldersbedömning med användande av korrekta benämningar.
 • Kännedom om hästens historia, vanligaste raser och utmärkande drag.

 
Foderlära

 • Kunna identifiera olika fodermedel samt ha kännedom om dess egenskaper och användbarhet
 • Kunskap om olika hästars näringsbehov
 • Kännedom om principerna för upprättande av en balanserad foderstat
 • Kunna läsa och förstå en foderanalys
 • Kännedom om hästens betesgång och betets näringsvärde.

 

Vad innehåller en Hästskötarexamen?

 
Hälso- och sjukvård

 • Kunna bedöma hästens hälsotillstånd samt svara för rutinmässig hälso- och hovvård
 • Förmåga att beskriva sjukdomsbild samt utföra enklare sjukvård enligt anvisning
 • Uppmärksamhet på medikamenter och dopningbestämmelser samt på hästens beteende vid sjukdom och behandling.

 
Hovvård

 • Daglig hovvård
 • Kunskap om hovslagarens olika verktyg och sätt för att korrigera hov, olika skoningar
 • Kunskap om hovböld, hantering och vård.

 
Mundering/utrustning

 • Kunskap om utrustning, utrustningens delar
 • Kännedom om olika hjälpmedel, hjälptyglar, paddar etc.
 • Förmåga att sköta munderingar och därmed tillhörande utrymmen.

 

Vad innehåller en Hästskötarexamen?

Ridning

 • Kunskap om grundläggande ridlära
 • Förmåga att med en ändamålsenlig sits samt god egen balans och följsamhet, motionsrida en skolad häst på ett kontrollerat och balanserat sätt i lämpligt tempo
 • Medvetenhet om betydelsen av uppvärmning och nedvarvning
 • All motionering av hästen skall ske med beaktande av säker hantering.

 
Visning av häst vid hand

 • Förmåga att korrekt presentera och visa häst vid hand i olika besiktningssituationer.

 
Longering

 • Förmåga att motionslongera skolad häst säkerhetsmässigt korrekt i lämplig form, tempo och balans.
 • Medvetenhet om betydelsen av lämplig plats samt underlag.

 
 Löshoppning

 • Förmåga att säkerhetsmässigt korrekt assistera vid löshoppning av hästar

 
Transport

 • Förmåga att säkerhetsmässigt korrekt utrusta och lasta/lossa häst vid transport

Hästnäringens organisationer

 • Kännedom om hästnäringens organisationer och verksamhetsområden

Lagstiftning

 • Kännedom om arbetsmiljö-bestämmelser
 • Regler för häst i trafiken
 • Djurskydds-bestämmelser