UNGDOMSSEKTIONEN

Ungdomssektionens instagram - RNR_USEK


Alla föreningens medlemmar under 26 år är automatiskt medlemmar i Ungdomssektionen!

Här kan du också läsa mer om Ungdomssektioner på Stockholms Läns Ridsportförbunds hemsida.

Tacokväll med Ungdomssektionen!
Lördag 26 mars 16.30

Välkommen på träff för Ungdomssektionen (USEK)

Vi äter tacos, och gör en planering för vårens aktiviteter.

Kom och ha kul tillsammans med USEK-kompisarna, och var med och påverka vilka aktiviteter vi i Ungdomssektionen ska fixa i vår!

Anmälan här är stängd, men om du kommer på att du vill vara med - skicka ett mail till ridskolan@ridklubbennorrtaljeryttare.se !

Rykttävling 30 januari!

Anmälan i stallet eller på USEKs instagram

rösta på årets ridskolehäst!

Rösta i lådan i stallet eller på Ungdomssektionens instagram - dm till RNR_USEK

KÄPPHÄSTTÄVLING 30 DECEMBER!

Anmäl via Ungdomssektionens instagram - dm till RNR_USEK eller via SMS till 070-3028161

UNGDOMSSEKTIONENS REPRESENTANT I "STORA STYRELSEN"

Ungdomssektionens representant i RNRs styrelse 2021 är Susanne Elvermark.

ur Svenska Ridsportförbundets arbetsordning för ungdomssektioner:

§ 1 Mål
Ungdomssektionen skall ha som mål för sitt arbete att:

  • Främja en god kontakt bland föreningens medlemmar under 26 år och därigenom skapa en demokratisk och vänskaplig anda.
  • Aktivt främja utbildning som leder till ett bra hästkunnande
  • Tillvarata ungdomars möjlighet och vilja att delta i föreningsverksamhet och demokratiska beslut
  • Verka för en stark VI-känsla och ett bra samarbete med föreningens styrelse, andra sektioner/kommittéer, personal och andra verksamhetsinriktningar/åldersgrupper.
  • Skapa en god kontakt med distriktets ungdomssektion (DUS) och verka för ett aktivt och bra samarbete mellan ungdomssektionerna i distriktet.


§ 2 Verksamhet
Ungdomssektionen skall arbeta för att:

  • Bedriva en aktiv och utvecklande verksamhet inom föreningen där alla ungdomars hästintresse tillgodoses.
  • Ge medlemmarna möjlighet till utbildningar, med och utan häst/ponny för att öka kunskapen om, och känslan för hästen/ponnyn.
  • Utbilda yngre medlemmar i föreningskunskap och demokratifrågor för att motivera dem att ta ansvar för ungdomsfrågor i föreningen.


Läs hela dokumentet här!