GDPR – DATASKYDDSFÖRORDNINGEN – VÅR HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

Den 25 maj 2018 träder en ny Dataskyddsförordning i kraft, kallad GDPR (General Data Protection Regulation). Den innebär bland annat att alla företag, inklusive ideella föreningar som vår, måste se över hanteringen av personuppgifter. Syftet är att ”du själv äger dina personuppgifter”, det vill säga att dina personuppgifter ska hanteras säkert, till det ändamål de samlats in för, och att du själv har kontroll över korrekthet/rättningar, hur de hanteras och hur de sparas, och om du vill att dina personuppgifter ska tas bort.

Hos oss på Ridklubben Norrtälje Ryttare och Vigelsjö Ridskola har vi arbetat fram en integritets- och datahanteringspolicy samt upprättat en datahanteringsöversikt, för att säkerställa att vi hanterar alla personuppgifter på ett tryggt och säkert sätt.

Du kan läsa mer här om policyn, och också om hur du kommer i kontakt med oss om du vill ändra något. Denna information kommer också att gå ut i vårt nyhetsbrev som skickas ut i slutet på maj.