Parasport-FU

Ridning för dig med funktionsnedsättning

Inom Svenska Ridsportförbundets medlemsklubbar finns en omfattande verksamhet för ryttare och kuskar med funktionsnedsättning. Ca 4.000 ryttare med funktionsnedsättning får genom ridsporten möjlighet till en meningsfull fritidssysselsättning och tävlingskarriär. 
Majoriteten har en kognitivt funktionsnedsättning och ofta ett eller fler tilläggshandikapp. Ridsport ger även ca 1.500 rörelsehindrade, drygt 100 hörselskadade och lika många blinda och synskadade ryttare möjlighet till en aktiv fritid.

Att rida med funktionsnedsättning
Ridning för ryttare med funktionsnedsättning bedrivs antingen som fritidsridning eller hästunderstödd terapi/ridterapi. I Svenska ridsportförbundets regi har man fokus på att erbjuda ryttare med funktionsnedsättning en aktiv fritidssysselsättning och sport. Tusentals ryttare erbjuds ridutbildning anpassad utifrån sina egna förutsättningar under ledning av utbildade instruktörer. Det förekommer även samarbeten med olika terapeutiska verksamheter på ridklubbarnas egna anläggningar. Se vidare under menyrubriken ”Att rida på ridskola”.

Att tävla med funktionsnedsättning
Inom ridsportförbundets parasport-verksamhet finns två grenar: paradressyr och parakörning.

I paradressyren kan du antingen tävla på egen häst eller låna häst av arrangören. Tidigare reds alla dressyrtävlingar på lånade hästar, men allteftersom sporten utvecklades både i Sverige och internationellt, utvecklades även möjligheten att tävla på egen häst. Tävlingarna delas in i fem grader, beroende på hur mycket funktionsnedsättningen påverkar ridningen. Ryttaren rider program som är speciellt utformade för att passa de olika graderna.

Läs mer om Parasport på Svenska Ridsportförbundets hemsida!

Bild från Svenska Ridsportförbundets hemsida
Bild från Svenska Ridsportförbundets hemsida