LEDSTJÄRNOR OCH VÄRDEGRUND

Ridklubben Norrtälje Ryttare och Vigelsjö Ridskola är en förening och ridskola för alla
Våra ledstjärnor, vår code of conduct, gäller alla – ridande, föräldrar, personal, besökare, styrelse, privatryttare, ja alla som är med i vår klubb och alla som rör sig på vår anläggning.
Om man vid något tillfälle tycker att våra ledstjärnor inte efterlevs, så tar man i första hand upp detta direkt med personen i fråga. Om man vill ha mer stöd för att kunna göra det, så kontaktar man någon i personalen eller någon i styrelsen (kontaktuppgifter finns på hemsidan).
Våra ledstjärnor gäller alltid, och i alla sammanhang, inklusive sociala medier.
Våra ledstjärnor är en viktig del av vår vision – vi står för
* god hästhållning
* god ungdomsverksamhet
* utveckling av ridsporten

Gemenskap

Alla är välkomna, vi bjuder in varandra, vi ser varandra, och hjälper varandra

 • vi hälsar på varandra
 • vi peppar varandra, både i med- och motgång
 • vi är positiva och hjälpsamma

Ärlighet och mod

Vi pratar direkt med varandra, inte om varandra – modiga, ärliga, trevliga i ton och bemötande

 • vi är ödmjuka
 • vi tänker på vad vi säger och hur vi säger det
 • vi tar reda på fakta, sprider inte rykten, och pratar inte illa om varandra

Respekt

Vi visar respekt för varandra, för hästarna, och för våra gemensamma regler

 • som vi vill bli bemötta bemöter vi andra

Svenska Ridsportförbundets Code of conduct

 • Inom all hästsport är omsorgen om och omvårdnaden av hästen av yttersta vikt.
 • Hästens välbefinnande skall alltid komma i första hand, före krav från uppfödare, tränare, ryttare, ägare, hästhandlare, organisatör, sponsorer, media och funktionärer.
 • Hästens hälsa och välfärd måste garanteras vid all hantering av hästens väl som vid all veterinär behandling.
 • Högt ställda kvalitetskrav på fodermedel, hygien, hälsa och säkerhet för hästen måste uppfyllas.
 • Tänk på hästens närmiljö. Ventilation, utfodring och vattning måste fungera tillfredsställande. Detta gäller också under transport av hästen.
 • Det är viktigt att ständigt verka för ökad utbildning och ökade kunskaper om hästhållning och träning.
 • För hästens bästa är det väsentligt att ryttaren är kompetent och kunnig och dessutom i god fysisk kondition.
 • Hästen är en levande varelse och detta måste beaktas vid all ridning och träning. Metoder som FEI och Svenska Ridsportförbundet anser olämpliga får inte användas.
 • Svenska Ridsportförbundet skall på ett lämpligt sätt kontrollera att medlemmar, ridklubbar och distrikt värnar om hästens välfärd.
 • De nationella och internationella bestämmelser som gäller inom ridsporten beträffande hästens hälsa och välfärd måste följas inte bara under nationella och internationella tävlingar utan också under träning. Tävlingsregler och bestämmelser måste ständigt granskas för att säkerställa hästens välbefinnande.

Riksidrottsförbundet och BRIS har tagit fram sju ledstjärnor för tryggare barn- och ungdomsidrott - Barnens spelregler. Du hittar dem här!