Förebyggande smittskydd

Det finns ett antal sjukdomar för häst som är smittsamma. Det är jätteviktigt att vi alla är smittskyddsmedvetna, och det är ganska enkelt: De 4 punkterna härintill är både enkla och effektiva!

Hästägarförsäkran

När du kommer till oss med häst utifrån (för att vara med på aktivitet/lektion eller vid tävling) så vill vi att du fyller i en hästägarförsäkran vid varje tillfälle – du hittar blanketten här nedan, och det finns även utskrivna blanketter på ridskolan.

Hästägarförsäkran i TDB angående smittsam sjukdom

Tänk på att du varje gång du anmäler din häst till en tävling intygar att den är frisk och inte varit i kontakt med hästar som kan ha smittsam sjukdom. Det är viktigt att smitta inte sprids.

Det här är den hästägarförsäkran du klickar i varje gång du anmäler din häst till tävling via Tävlingsdatabasen:

”Samtidigt intygar du på heder och samvete för varje häst du har anmält att den under de tre senaste veckorna – räknat från denna dag – inte har visat några tecken som kan tyda på smittsam sjukdom, att den under samma tid inte har vistats i ett stall där en smittsam hästsjukdom dig veterligen har förekommit, att den under samma tid inte heller på något annat sätt har varit i kontakt med en häst, som såvitt känt kan misstänkas ha haft eller ha en smittsam sjukdom, att den är erforderligt tränad för tävlingsdeltagande och att den i övrigt såvitt du vet är fullt frisk och att ovanstående också gäller fram till tävlingsdagen.”

Definition av smittsam sjukdom

Smittsam sjukdom är infektion som kan överföras direkt och indirekt mellan hästar. Infektionsämnen kan vara sjukdomsframkallande virus, bakterier eller svamp. Vissa smittsamma sjukdomar är anmälningspliktiga, till exempel salmonella, kvarka, hästinfluensa och virusabort.

Andra smittsamma sjukdomar är inte anmälningspliktiga, till exempel ringorm,  rotavirus, rhinitvirus, streptotrikos, löss och ekvint herpesvirus 4.

Samtliga smittsamma sjukdomar omfattas av hästägarförsäkran och tävlingsreglemente, inte enbart anmälningspliktiga sjukdomar, enligt SVA:s tolkning.

Många gånger har inte smittoämnet fastställts eller symptomen utretts och därför ingår även formuleringen ”hästar med symptom på smittsam sjukdom” i hästägarförsäkran och andra biosäkerhetsrutiner. Exempel på symptom på smittsam sjukdom är feber, hosta, näsflöde, diarré, hårlösa fläckar och kastning av föl. När symptomen är utredda och i de fall symptomen säkert kan hänföras till annat än smittsam sjukdom kan biosäkerhetsrisken anses undanröjd.

Förkylning räknas till smittsam sjukdom, eftersom virus och bakterier som orsakar luftvägsinfektioner orsakar ordentliga streck i räkningen för många tävlingshästägare och för andra hästverksamheter och stuterier. Det som i början ser ut att vara en enklare förkylning visar sig dessutom många gånger vara till exempel kvarka eller virusabort. Har man inte hållit sina hästar isolerade då, eller har tillåtit sådana hästar samlas på ett evenemang, kan spridningen bli större än nödvändigt.

Distriktsveterinärerna Fjärdhundra:
I smittornas tider delar vi detta kloka inlägg från våra kollegor i Kungsbacka.
Vilken betydelse har hostreflexen för smittspridning, vad är en aerosol och hur kan långt hår vara ett smittskyddsproblem? Häng med så ska vi reda ut detta.

Vi på Distriktsveterinärerna Kungsbacka följer, precis som alla andra i hästsverige, utvecklingen av de fruktansvärda fallen av hästens herpesvirus, EHV-1, i Stockholms län. Vi har de senaste dagarna också fått flera frågor om hur man skyddar sig mot smitta och vad man bör tänka på.

Grundläggande för de flesta luftvägsinfektioner som hästinfluensa, ”en vanlig förkylning” och hästens herpesvirus (EHV-1 ger vanligtvis luftvägssymtom även om det också i sällsynta, otroligt tråkiga fall kan ge neurologiska symtom) är att de finns och förökar sig i hästens luftvägar. Virus har ju, något förenklat, oftast bara en uppgift i livet och det är att överleva genom att föröka sig så fort och så mycket det går – the more, the merrier… Snor, nysningar, rinnande ögon, feber och hosta är kroppens reaktion och försvar mot detta.

Snor och även mikroskopiskt små vattendroppar i utandningsluften (aerosoler) innehåller ofta stora mängder virus, dels för att kroppen försvarar sig, men också för att viruset ser dessa som raka spåret – autobahn – till nästa värddjur. Hosta finns för att luftstrupen och lungorna ska kunna göra sig av med främmande ämnen, jmf när du sätter i halsen, och kroppen vill då skicka eländet så långt bort som möjligt – ”perfekt!” säger viruset, ”precis vad jag behöver för att flytta!”. En häst har en stark hostreflex och starka lungor och kan skicka aerosoler ibland betydligt längre än 20 meter. Konsekvensen av virus i små, små snor-/vattendroppar och hästens hostningsförmåga…tja, hur stort är ett stall? Hur långt är ett ridhus? Hur nära finns grannhästen?

Vi kan alltså förutsätta att virus till och från finns i varierande mängd i luften i ett stall med en sjuk häst. Utöver det finns det också i den perfekta virus- och bakteriemiljön – snor. Snor på inredning, snor i krubbor och vattenkoppar, snor på fleecetröjor, snor på stövelskaft, snor från pussar på sjuka mular, borttorkat snor, till synes intorkat snor och snor i håret. Den för de flesta kända bakterien Streptococcus equi – kvarka – överlever flera dagar i snor om miljön är lite lagom mysigt fuktig t ex runt en vattenkopp eller ett badkar på bete.

Så…hur skyddar man sig då?

1. Isolera den sjuka hästen!
2. Isolera den sjuka hästen!!
3. Tyvärr är det absolut mest effektiva att isolera den sjuka hästen!!! (Bygg en box i en lada, använd en vedbod, vad som helst som kan funka djurskyddsmässigt ok om det inte finns en isoleringsbox…)
4. Isolera den NYA hästen! Vissa sjukdomar börjar inte ge synliga symtom förrän efter många dagar, ibland veckor – t ex herpesvirus och kvarka. Båda de sjukdomarna har också fall med hästar som sprider smitta utan tydliga egna symtom.
5. Finns det sjuka hästar i stallet – respektera isoleringsrekommendationer (vi ger dem inte för att vara dumma utan för att minska djurlidande) och hästägarförsäkran vid tävlingsanmälan.
6. Byt kläder, tvätta och sprita händer mellan stall – kanske att det t o m är relevant att duscha om det finns sjuka hästar? Glöm inte stövlar, långa hår och allt annat som kan ha fångat upp snor och hostslem.
7. Använd inte samma utrustning till flera hästar (det sprider även andra sjukdomar som regnskållor och ringorm).
8. Informera ALLA som ska till stallet om att det finns sjuka djur även om besökaren – t ex hovslagare eller veterinär – inte ska träffa just den hästen. (Glöm inte att feber också är ett tecken på infektion!) Då ger det besökaren möjlighet att vidta åtgärder för att inte sprida smittan – som personen om den har otur alltså kan få med sig bara genom att kliva in i stallet – vidare.

Visste du att med basal hygien som klädbyte, uppsatt hår, handtvätt och handsprit så kan du minska risken att sprida smitta med upp till 80%!

Äldre nyheter

210329
Nu ”kryper det närmare” med olika smittor bland hästar igen. Både det så kallade abortviruset, hästinfluensa, och coronavirus för häst. JÄTTEVIKTIGT att vi alla tänker på smittskydd när det gäller hästarna, mycket är ganska likt smittskyddstänket för oss människor! Se de enkla grundåtgärderna härintill!

När du kommer till vår anläggning med häst ”utifrån” på tävling, träning och ridning vill vi att du fyller i och skriver under en hästägarförsäkran vid varje besök.

Du behöver ha giltig vaccination för din häst. Genom att skriva under hästägarförsäkran försäkrar du också att så är fallet.

190307
När du kommer till vår anläggning med häst ”utifrån” på tävling, träning och ridning vill vi att du fyller i och skriver under en hästägarförsäkran vid varje besök.

Du behöver ha giltig vaccination för din häst. Genom att skriva under hästägarförsäkran försäkrar du också att så är fallet. 

Hästägarförsäkran finns på plats att skriva under. Eller så kan du skriva ut och skriva under blanketten här nedan, och ta med den när du kommer till oss (lämna in i klubbstugan innan du lastar ur) eller scanna och maila till ridskolan@ridklubbennorrtaljeryttare.se 
innan du kommer till oss

2019-03-07
Då har vi tagit beslutet att ”öppna” anläggningen igen för hästar utifrån för träning och tävling!

Vi kommer använda oss av Hästägarförsäkran vid varje besök på anläggningen med häst framöver, så vi alla fortsätter att vara uppmärksamma på hästarnas hälsostatus och hjälps åt att förebygga smittspridning. Information om Hästägarförsäkran och vad du som kommer till anläggningen med häst behöver göra hittar du på hemsidan här ovanför på sidan.

Några andra saker som kan vara bra att tänka på för alla, oavsett om man kommer utifrån, har sin häst på anläggningen eller rider på ridskolan:
* ta inte med täcken, jackor och andra saker in i ridhuset, häng inte av täcken, jackor etc. på sargen, pallarna, läktaren
* undvik att låta hästar utifrån hälsa på andra hästar på anläggningen
* undvik att klappa, ge godis etc. till varandras hästar
* …och när du kommer med häst utifrån för träning och tävling – gå inte in i stallet på ridskolan (utan att i så fall först byta kläder, byta/tvätta skor och tvätta händer 🙂 )

Och de vanliga enkla rutinerna gäller naturligtvis fortfarande oavsett om du kommer med eller utan häst till anläggningen; klädbyte/klädtvätt mellan besök i olika stall, skobyte/rengöring av skor mellan besök i olika stall, inte samma borstar etc. i olika stall, tvätta händerna.

2019-02-15
På grund av det rådande smittläget i Stockholmsområdet och angränsande län väljer vi nu att i förebyggande syfte ”stänga” anläggningen på Vigelsjö.

Att vi stänger innebär helt enkelt att hästarna som står på Vigelsjö inte kommer att åka iväg, och att inga hästar utifrån får komma till anläggningen. Vi har alltså inga sjuka hästar hos oss, utan stänger i förebyggande syfte.

All verksamhet på ridskolan fortsätter naturligtvis som vanligt, med undantag för tävling (vi följer Stockholmsdistriktets tävlingsstopp) och träning med hästar som kommer från andra stall.

Vi stänger från idag 15 februari 2019, och håller stängt i första hand till och med den 7 mars 2019. Vi utvärderar läget löpande naturligtvis, och följer utvecklingen av smittläget i närområdet noga.