Lektionsschema hösttermin 2023 Vigelsjö

Höstterminen 2023 – Vigelsjö
På den här sidan finner du en översikt över vilka ridgrupper och schemalagda aktiviteter vi erbjuder, vilka tider/dagar de är, och för vilken ridlärare.
Varje abonnemangsgrupp har en huvudinstruktör, men det kan naturligtvis hända att gruppen har en vikarierande instruktör (vid sjukdom, semester, utbildning t ex).
Höstterminen 2023 börjar måndagen den 14 augusti, och avslutas söndagen den 17 december, 18-21 december finns möjlighet att boka extralektioner. Under terminen är det inget uppehåll, det vill säga det är lektioner även på röda dagar. 
Ridåret 2023 omfattar 41 lektionstillfällen, där varje termin innehåller minst två teorilektioner/avsuttna pass. Vårterminen 2023 omfattar 23 lektionstillfällen, varav minst 2 avsuttna pass. Höstterminen 2023 omfattar 18 lektionstillfällen, varav minst 2 avsuttna pass.

Vi samverkar med RF-SISU 🙂

Övergripande terminsplanering höstterminen 2023

MÅNDAG HT 2023

Terminsstart 14 augusti 2023
Sista tillfälle 11 december 2023
(måndag 18 december-torsdag 21 december – möjlighet att boka extralektion)

Teori: 4 september och 16 oktober 2023 

Måndag 15.00-16.00
Dressyr60
Lätt A
Instruktör: Jenniemy Gransten
 
Måndag 16.05-16.50
Bas45
Märke 1 – nybörjare
Instruktör: Jenniemy Gransten
 
Måndag 16.55-17.40
Bas45
Märke 3
Instruktör: Jenniemy Gransten
 
Måndag 17.45-18.45
Bas60
Märke 5
Instruktör: Jenniemy Gransten
 
Måndag 18.50-19.35
Bas45
Märke 4
Instruktör: Yvonne Hedberg Sköld
 
Måndag 19.35-20.35
Mix60
Märke 3
Instruktör: Yvonne Hedberg Sköld
 
Måndag 20.40-21.40
Mix60
Märke 2
Instruktör: Yvonne Hedberg Sköld

TISDAG HT 2023

Terminsstart 15 augusti 2023
Sista tillfälle 12 december 2023
(måndag 18 december-torsdag 21 december – möjlighet att boka extralektion)

Teori: 12 september och 24 oktober 2023

Tisdag 11.30-12.00
Paralektion
Instruktör: Lotta Skoglund

Tisdag 13.00-13.30
Paragrupp
Instruktör: Lotta Skoglund

Tisdag 13.35-14.05
Paralektion
Instruktör: Sandra Nicolin

Tisdag 14.10-14.55
Paragrupp
Instruktör: Sandra Nicolin

Tisdag 15.00-15.30
Paralektion
Instruktör: Sandra Nicolin

Tisdag 15.30-16.00
Paralektion
Instruktör: Lotta Skoglund

Tisdag 16.10-16.55
Bas45
Märke 2
Terminsplan ht 2023
Instruktör: Lotta Skoglund

Tisdag 17.00-17.45
Bas45
Märke 2
Terminsplan ht 2023
Instruktör: Lotta Skoglund

Tisdag 17.50-18.35
Bas45
Märke 3
Terminsplan ht 2023
Instruktör: Lotta Skoglund

Tisdag 18.40-19.40
Bas60
Märke 4
Terminsplan vt 2023
Instruktör: Fredrik Graucob

Tisdag 19.45-20.45
Mix60
Märke 5
Terminsplan vt 2023
Instruktör: Fredrik Graucob

ONSDAG HT 2023

Terminsstart 16 augusti 2023
Sista tillfälle 13 december 2023
(måndag 18 december-torsdag 21 december – möjlighet att boka extralektion)

Teori: 20 september och 1 november 2023

Onsdag 12.15-12.55
Privatlektion
Jenniemy Gransten

Onsdag 15.00-16.00
Special4 Dressyr
Lätt C
Terminsplan ht 2023
Instruktör: Sara Forsberg

Onsdag 16.00-16.45
Bas45
Märke 1
Terminsplan ht 2023
Instruktör: Jenniemy Gransten

Onsdag 16.50-17.35
Bas45
Märke 2
Terminsplan ht 2023
Instruktör: Jenniemy Gransten

Onsdag 17.40-18.25
Bas45
Märke 2
Terminsplan ht 2023
Instruktör: Jenniemy Gransten/Ebba Söderman

Onsdag 18.35-19.35
(banbygge 18.25)

Hoppning60
Terminsplan ht 2023
Instruktör: Katarina Aggring

Onsdag 19.35-20.35
(bortbygge efter)

Hoppning60
Terminsplan ht 2023
Instruktör: Katarina Aggring

Onsdag 20.40-21.40
Dressyr60
Lätt A
Terminsplan ht 2023
Instruktör: Katarina Aggring

TORSDAG HT 2023

Terminsstart 17 augusti 2023
Sista tillfälle 14 december 2023
(måndag 18 december-torsdag 21 december – möjlighet att boka extralektion)

Teori: 28 september och 9 november 2023

Torsdag 12.00-12.45
Drop-in Lotta Månsson
Jämna veckor start v 36
Lotta Månsson Söderström

Torsdag 16.10-16.55
Bas45
Märke 1 – nybörjare
Terminsplan ht 2023
Instruktör: Lotta Skoglund

Torsdag 17.00-17.45
Bas45
Märke 3
Terminsplan ht 2023
Instruktör: Lotta Skoglund

Torsdag 17.50-18.35
Bas45
Märke 3
Terminsplan ht 2023
Instruktör: Lotta Skoglund

Torsdag 18.40-19.40
Mix60
Märke 4
Terminsplan ht 2023
Instruktör: Yvonne Hedberg-Sköld

Torsdag 19.40-20.40
Mix60
Märke 5
Terminsplan ht 2023
Instruktör: Yvonne Hedberg-Sköld

Torsdag 20.40-21.40
Mix60
Lätt B
Terminsplan ht 2023
Instruktör: Yvonne Hedberg-Sköld

FREDAG HT 2023

Terminsstart 18 augusti 2023
Sista tillfälle 15 december 2023
(måndag 18 december-torsdag 21 december – möjlighet att boka extralektion)

Teori: 15 september och 17 november 2023 

Fredag 15.15-16.00
Paragrupp

Instruktör: Martina Glassel

Fredag 16.15-17.15
Mix60
Märke 5
Terminsplan ht 2023
Instruktör: Johanna Landberg

Fredag 17.15-18.15
Mix60
Märke 3
Terminsplan ht 2023
Instruktör: Johanna Landberg

Fredag 18.20-19.20
Hoppning60
Terminsplan ht 2023
Instruktör: Johanna Landberg

Fredag 19.25-20.25
Mix60
Märke 2
Terminsplan ht 2023
Instruktör: Johanna Landberg

Fredag 20.30-21.30
jämna veckor
Mix60
Märke 3
Terminsplan ht 2023
Instruktör: Johanna Landberg

Fredag 20.30-21.30
udda veckor
Dressyrkurs/hoppkurs – läs mer på hemsidan under aktiviteter!
Instruktör: Johanna Landberg

LÖRDAG HT 2023

Terminsstart 19 augusti 2023
Sista tillfälle 16 december 2023
(måndag 18 december-torsdag 21 december – möjlighet att boka extralektion)

Teori: 14 oktober och 25 november 2023

Lördag 9.00-9.45
Bas45
Märke 3
Terminsplan ht 2023
Instruktör: Katarina Aggring

Lördag 9.50-10.35
Bas45
Märke 2
Terminsplan ht 2023
Instruktör: Katarina Aggring

Lördag 10.50-11.50
Bashoppgrupp
Terminsplan ht 2023
Instruktör: Katarina Aggring

Lördag 11.50-12.50
Hoppning60
Terminsplan ht 2023
Instruktör: Katarina Aggring

Lördag 13.00-14.00
Mix60
Märke 5
Terminsplan ht 2023
Instruktör: Katarina Aggring

Lördag 14.05-15.05
Special4 Dressyr
Lätt A
Terminsplan ht 2023
Instruktör: Johanna Landberg

Lördag 15.10-15.55
Bas45
Märke 2
Terminsplan ht 2023
Instruktör: Johanna Landberg

Lördag 16.00-16.45
Bas45
Märke 1
Terminsplan ht 2023
Instruktör: Johanna Landberg

SÖNDAG HT 2023

Aktivitetsdag

Här ligger veckans aktiviteter!

Knatteridning
Hästiskurs
Vigelsjö Cup
Programridning
Blåbärshoppning
Hopp-/dressyr-/WE-träning
Lotta Månsson Söderström-kurs
med mera