Lektionsschema vårtermin 2023 Vigelsjö

Vårterminen 2023
På den här sidan finner du en översikt över vilka ridgrupper och schemalagda aktiviteter vi erbjuder, vilka tider/dagar de är, och för vilken ridlärare.
Varje abonnemangsgrupp har en huvudinstruktör, men det kan naturligtvis hända att gruppen har en vikarierande instruktör (vid sjukdom, semester, utbildning t ex).
Vårterminen 2023 börjar måndagen den 2 januari, och avslutas söndagen den 11 juni. Under terminen är det inget uppehåll, det vill säga det är lektioner även på röda dagar. 
Ridåret 2023 omfattar 41 lektionstillfällen, där varje termin innehåller minst två teorilektioner/avsuttna pass. Vårterminen 2023 omfattar 23 lektionstillfällen, varav minst 2 avsuttna pass. Höstterminen 2023 omfattar 18 lektionstillfällen, varav minst 2 avsuttna pass.

Övergripande terminsplanering vårterminen 2023

MÅNDAG VT 2023

Terminsstart 2 januari 2023
Sista tillfälle 5 juni 2023

Teori:
Vecka 5 (30 januari)
Vecka 14 (3 april)

Måndag 12.15-12.55
Jenniemy Gransten
 
Måndag 13.00-13.40
Jenniemy Gransten
 
Måndag 14.15-14.55
Lotta Skoglund
 
Måndag 15.00-16.00
Dressyr60
Lätt A
Instruktör: Jenniemy Gransten
 
Måndag 16.05-16.50
start vecka 13
Bas45
Märke 1 – nybörjare
Instruktör: Jenniemy Gransten
 
Måndag 16.55-17.40
Bas45
Märke 3
Instruktör: Jenniemy Gransten
 
Måndag 17.45-18.45
Bas60
Märke 5
Instruktör: Jenniemy Gransten
 
Måndag 18.45-19.30
Bas45
Märke 4
Instruktör: Lotta Skoglund
 
Måndag 19.35-20.35
Mix60
Märke 3
Instruktör: Lotta Skoglund
 
Måndag 20.40-21.40
Nybörjarkurs vuxna
Vecka 4-13
Instruktör: Lotta Skoglund
 
Måndag 20.40-21.40
Mix60
Märke 2
Start vecka 14
Instruktör: Lotta Skoglund

TISDAG VT 2023

Terminsstart 3 januari 2023
Sista tillfälle 6 juni 2023

Teori:
Vecka 6 (7 februari)
Vecka 15 (11 april)

Tisdag 11.30-12.00
Paralektion
Instruktör: Lotta Skoglund

Tisdag 13.00-13.30
Paragrupp
Instruktör: Lotta Skoglund

Tisdag 13.35-14.05
Paralektion
Instruktör: Sandra Nicolin

Tisdag 14.10-14.55
Paragrupp
Instruktör: Sandra Nicolin

Tisdag 15.00-15.30
Paralektion
Instruktör: Sandra Nicolin

Tisdag 15.30-16.00
Paralektion
Instruktör: Lotta Skoglund

Tisdag 16.10-16.55
Bas45
Märke 2
Terminsplan vt 2023
Instruktör: Lotta Skoglund

Tisdag 17.00-17.45
Bas45
Märke 2
Terminsplan vt 2023
Instruktör: Lotta Skoglund

Tisdag 17.50-18.35
Bas45
Märke 3
Terminsplan vt 2023
Instruktör: Lotta Skoglund

Tisdag 18.40-19.40
Bas60
Märke 4
Terminsplan vt 2023
Instruktör: Fredrik Graucob

Tisdag 19.45-20.45
Mix60
Märke 5
Terminsplan vt 2023
Instruktör: Fredrik Graucob

Tisdag 20.50-21.50
Dressyr60
Lätt B
Terminsplan vt 2023
Instruktör: Fredrik Graucob

ONSDAG VT 2023

Terminsstart 4 januari 2023
Sista tillfälle 7 juni 2023

Teori:
Vecka 7 (15 februari)
Vecka 16 (19 april)

Onsdag 14.20-15.00
Privatlektion
Jenniemy Gransten

Onsdag 15.00-16.00
Special4 Dressyr
Lätt C
Terminsplan vt 2023
Instruktör: Lotta Skoglund

Onsdag 16.00-16.45
Bas45
Märke 1
Terminsplan vt 2023
Instruktör: Jenniemy Gransten

Onsdag 16.50-17.35
Bas45
Märke 2
Terminsplan vt 2023
Instruktör: Jenniemy Gransten

Onsdag 17.40-18.25
Bas45
Märke 2
Terminsplan vt 2023
Instruktör: Jenniemy Gransten/Ebba Söderman

Onsdag 18.35-19.35
(banbygge 18.25)

Hoppning60
LD/LC
Terminsplan vt 2023
Instruktör: Lotta Skoglund

Onsdag 19.35-20.35
(bortbygge efter)

Hoppning60
LD/LC
Terminsplan vt 2023
Instruktör: Lotta Skoglund

Onsdag 20.40-21.40
Dressyr60
Lätt A
Terminsplan vt 2023
Instruktör: Lotta Skoglund

TORSDAG VT 2023

Terminsstart 5 januari 2023
Sista tillfälle 8 juni 2023

Teori:
Vecka 8 (23 februari)
Vecka 17 (27 april)

Torsdag 12.00-12.45
Drop-in Lotta Månsson
Jämna veckor start v 4
Lotta Månsson Söderström

Torsdag 12.00-13.00
Drop-in-lektion
Udda veckor
Lotta Skoglund

Torsdag 13.05-13.45
Privatlektion

Lotta Skoglund

Torsdag 13.50-14.30
Privatlektion

Lotta Skoglund

Torsdag 14.30-16.00
Norrtälje Habilitering
Vecka 16-22

Torsdag 16.10-16.55
till och med vecka 13
Bas45
Märke 2
Terminsplan vt 2023
Instruktör: Lotta Skoglund

Torsdag 16.10-16.55
start vecka 14
Bas45
Märke 1 – nybörjare
Instruktör: Lotta Skoglund

Torsdag 17.00-17.45
Bas45
Märke 3
Terminsplan vt 2023
Instruktör: Lotta Skoglund

Torsdag 17.50-18.35
Bas45
Märke 3
Terminsplan vt 2023
Instruktör: Lotta Skoglund

Torsdag 18.40-19.40
Mix60
Märke 4
Terminsplan vt 2023
Instruktör: Yvonne Hedberg

Torsdag 19.40-20.40
Mix60
Märke 5
Terminsplan vt 2023
Instruktör: Yvonne Hedberg

Torsdag 20.40-21.40
Mix60
Lätt B
Terminsplan vt 2023
Instruktör: Yvonne Hedberg

FREDAG VT 2023

Terminsstart 6 januari 2023
Sista tillfälle 9 juni 2023

Teori:
Vecka 9 (3 mars)
Vecka 18 (5 maj)

Fredag 15.15-16.00
Paragrupp

Instruktör: Martina Glassel

Fredag 16.15-17.15
Mix60
Märke 5
Terminsplan vt 2023
Instruktör: Johanna Landberg

Fredag 17.15-18.15
Mix60
Märke 3
Terminsplan vt 2023
Instruktör: Johanna Landberg

Fredag 18.20-19.20
Hoppning60
LD/LC
Terminsplan vt 2023
Instruktör: Johanna Landberg

Fredag 19.25-20.25
Mix60
Märke 2
Terminsplan vt 2023
Instruktör: Johanna Landberg

Fredag 20.30-21.30
jämna veckor
Mix60
Märke 3
Terminsplan vt 2023
Instruktör: Johanna Landberg

Fredag 20.30-21.30
udda veckor
Mix60
Märke 2
Terminsplan vt 2023
Instruktör: Johanna Landberg

LÖRDAG VT 2023

Terminsstart 7 januari 2023
Sista tillfälle 10 juni 2023

Teori:
Vecka 10 (11 mars)
Vecka 20 (20 maj)

Lördag 9.00-9.45
Bas45
Märke 3
Terminsplan vt 2023
Instruktör: Katarina Aggring

Lördag 9.50-10.35
Bas45
Märke 2
Terminsplan vt 2023
Instruktör: Katarina Aggring

Lördag 10.50-11.50
Bashopp Junior
Terminsplan vt 2023
Instruktör: Katarina Aggring

Lördag 11.50-12.50
Hoppning60
LC
Terminsplan vt 2023
Instruktör: Katarina Aggring

Lördag 13.00-14.00
Mix60
Märke 5
Terminsplan vt 2023
Instruktör: Katarina Aggring

Lördag 14.05-15.05
Special4 Dressyr
Lätt A
Terminsplan vt 2023
Instruktör: Johanna Landberg

Lördag 15.10-15.55
Bas45
Märke 2
Terminsplan vt 2023
Instruktör: Johanna Landberg

Lördag 16.00-16.45
Bas45
Märke 1
Terminsplan vt 2023
Instruktör: Johanna Landberg

Lördag 18.00-19.00
Ridhus och banor öppna för licensierade medlemmar (tävlingsekipage) med egen häst
(håll koll på hemsidan för ev. undantag vid tävling etc.)

SÖNDAG VT 2023

Aktivitetsdag

Här ligger veckans aktiviteter!

Knatteridning
Hästiskurs
Vigelsjö Cup
Programridning
Blåbärshoppning
Hopp-/dressyr-/WE-träning
Lotta Månsson Söderström-kurs
med mera